Inleiding

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

Deze tekst geeft een overzicht van het MINCE model voor projectmatige volwassenheid, de overwegingen die voorafgaand aan de inzet daarvan een rol spelen en de interactiemogelijkheden tussen MINCE en andere modellen en methodieken. In dit boekje wordt vooral aandacht geschonken aan MINCE en zijn slechts enkele woorden gewijd aan andere modellen en methodieken.

 
 

Het onderwerp

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

Het onderwerp MINCE (Maturity INcrements IN Controlled Environments) is een onafhankelijke, open standaard. Versie 1.0 is in oktober 2007 beschreven door de MINCE2 Foundation, welke non-profit organisatie de hoeder van het framework is.

 
 

Basis

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE is gefundeerd op de tussen 2001 en 2007 vergaarde praktische input van een groep van circa tien ervaren project-, programma- en interim managers. Daarop is voortgebouwd en daaraan zijn een meet- plus een interventiemethode toegevoegd. Onder de aanduiding ‘volwassenheid’ verstaat MINCE: de mate waarin een organisatie in staat is effectief en efficiënt te reageren op veranderingen in de omstandigheden. Het is dus ook op te vatten als de mate waarin een organisatie ‘flexibel’ in staat is om te gaan met veranderingen.

 
 

Vooronderstellingen

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE richt zich op organisaties.

Organisaties kunnen in de MINCE optiek bestaan uit samenstelsels van bedrijven en individuen. Daarmee is MINCE feitelijk niet slechts voor bedrijven, maar ook bedoeld voor wat aangeduid wordt als netwerkorganisaties. Het model gaat uit van de projectmatige implementatie van organisatieverbeterngen, waarmee wordt bedoeld dat daaraan een bepaalde tijdperiode, budget, kwaliteit en scope verbonden zijn. De betrokken organisatie wordt verondersteld methodisch, liefst projectmatig te opereren.

 
 

Inzetbaarheid

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE kan zowel op een gehele organisatie als, bijvoorbeeld op afdelingsniveau of op een project of programma ingezet worden. Hoe ‘hoger’ in de organisatie MINCE gericht wordt, des te groter zal het effect zijn. MINCE kan door iedereen toegepast worden op basis van de voorschriften die gegeven zijn bij de publicatie van versie 1.0. Ook is het mogelijk een MINCE verbetertraject te laten uitvoeren door gecertificeerden (er bestaan drie certificeringsniveaus). Het laatste vergt een investering, maar geeft ook een aanmerkelijk grotere slagingskans. Het is mogelijk MINCE gedeeltelijk in te zetten. Bij gedeeltelijke inzet beperkt de organisatie zich tot bepaalde onderdelen van het model en worden op deze onderdelen verbeteracties ondernomen. Een andere mogelijkheid voor gedeeltelijke inzet bestaat uit het realiseren van verbeteracties zonder dat dit voorafgegaan is door een meting. Uit de aard der zaak is gedeeltelijke inzet minder effectief dan volledige inzet.

 
 
  •  
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  •  

Page 1 of 4

Latest News

VIP

Versatility In Personalities Ensure the success of...
Read more...
Bartosz and VIP

Bartosz and VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) decided today to participate...
Read more...

MINCE model summary

An extremely brief summary of the main MINCE model...
Read more...

MINCE measurement method

In this approximately 1,5 minute video message, there...
Read more...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 November 2010 - The Royal Bank of Scotland decided...
Read more...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

There are no translations available. 9 juni 2010 -...
Read more...

Contact

Questions? Please contact us.