Verbeterimplementaties volgens het model

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE verstrekt op basis van het gemeten volwassenheidsniveau bij elk van de zes Towers interventie advies. Dit advies wordt aangeduid met de term Action Flavors en de opvolging ervan zal leiden tot verhoging van de volwassenheid van de organisatie. MINCE onderscheidt zeven Action Flavors:

• AF1 – Quickening: versnelling, zodanig bespoedigen dat veranderingen niet meer tijd nemen dan noodzakelijk

• AF2 – Broadening: verbreden, veranderen met medeneming van de volle breedte

• AF3 – Deepening: verdiepen, integraal beschouwen en onderbouwen van veranderingen

• AF4 – Preservation: verduurzamen, het voor de toekomst vasthouden van hetgeen werd geleerd

• AF5 – Tailoring: verbijzonderen, toesnijden op het publiek dat onderwerp is van de verandering

• AF6 – Interrelating: verbinden, het verbinden van alle betrokkenen bij verbeteracties

• AF7 – Explicitation: verexpliciteren, het zodanig verwoorden van het beoogde doel dat dit door betrokkenen als het ‘lonkende perspectief’ beschouwd wordt.

De relatie tussen verbeteringen in Towers en Criteria enerzijds en Action Flavors anderzijds is overigens niet één-op-één. Meerdere Action Flavors kunnen worden gecombineerd en leiden tot de verbetering van één Tower/Criterion, maar ook is het mogelijk dat één Action Flavor leidt naar de verbetering van meerdere Towers/Criteria.

Latest News

VIP

Versatility In Personalities Ensure the success of...
Read more...
Bartosz and VIP

Bartosz and VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) decided today to participate...
Read more...

MINCE model summary

An extremely brief summary of the main MINCE model...
Read more...

MINCE measurement method

In this approximately 1,5 minute video message, there...
Read more...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 November 2010 - The Royal Bank of Scotland decided...
Read more...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

There are no translations available. 9 juni 2010 -...
Read more...

Contact

Questions? Please contact us.