Opbouw van het model

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

Het MINCE model gebruikt de metafoor van een kasteel met zes torens en elk van deze torens representeert een perspectief op de organisatie. Vanuit elke van deze zes torens wordt de organisatie in vijf verschillende richtingen onderzocht. Het resultaat is de volwassenheid van de organisatie voor elk van de zes torens op elk van de vijf onderscheiden niveaus.

 
 

Towers

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE beschouwt organisaties vanuit zes perspectieven. De volgende Towers worden onderscheiden:

I - People: al hetgeen met de bemensing te maken heeft

II – Methods & Techniques: de verspreiding en inzet van methoden en technieken

III – Customer: de invloed die vanuit de klantorganisatie komt

IV – Realization: de wijze waarop de organisatie tot resultaten komt

V – Knowledge: alle aspecten van kennis en kennis management

VI – Supporting Services: ondersteunende diensten, waarin secretariaten van lijnafdelingen, project office(s) en programme office(s) zijn begrepen.

 
 

Criteria

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

MINCE beschouwt de organisatie vanuit vijf verschillende niveaus in elk van de zes genoemde Towers in vijf richtingen. Deze richtingen worden aangeduid als Criteria. Elk Criterium geeft, anders geformuleerd, specifieke kwalificaties van de organisatie als we die beschouwen vanuit een bepaalde Tower en vanaf een bepaald volwassenheidsniveau. De vijf Criteria die MINCE in elk van de zes Towers en op elk van de vijf Levels onderscheidt zijn:

A – Leadership: In hoeverre sprake is van een leidende positie, wordt het voortouw genomen

B – Staff: Mensen dienen over de juiste competenties te beschikken

C – Policy: Het management dient een duidelijk beleid voor ogen te hebben

D – Means: De beschikbare middelen dienen te voldoen

E – Instructions: Werkinstructies dienen de bedrijfsvoering te ondersteunen.

 
 

Levels

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

Zoals gesteld onderscheidt MINCE vijf volwassenheidsniveaus. Deze zijn feitelijk overgenomen van een versie van INK/EFQM en ze worden aldus aangeduid:

1 – Activities: activiteitgedreven

2 – Processes: procesgedreven

3 – Systems: systeemgedreven

4 – Supply Chain: ketengedreven

5 – Quality: kwaliteitgedreven

 
 

Meting conform het model

PDF | Print | E-mail

There are no translations available.

De organisatie streeft naar het bereiken van het ambitieniveau en meet daartoe haar actuele MINCE volwassenheid langs één of een combinatie van de volgende aanpakken:

  • Bronze: meting op basis van een enquête, feitelijk een lijst met statements die de respondenten al dan niet herkennen bij de onderzochte organisatie
  • Silver: meting op basis van tenminste twee gestructureerde interviews, uit te voeren door externe materiedeskundigen
  • Gold: meting op basis van tenminste twee gestructureerde interviews, uit te voeren door interne materiedeskundigen.

 
 

Page 3 of 4

Latest News

VIP

Versatility In Personalities Ensure the success of...
Read more...
Bartosz and VIP

Bartosz and VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) decided today to participate...
Read more...

MINCE model summary

An extremely brief summary of the main MINCE model...
Read more...

MINCE measurement method

In this approximately 1,5 minute video message, there...
Read more...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 November 2010 - The Royal Bank of Scotland decided...
Read more...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

There are no translations available. 9 juni 2010 -...
Read more...

Contact

Questions? Please contact us.